Nasi wykładowcy i lektorzy:
Andy Dowds
Dyplom:

dyplom z administracji publicznej Politechniki Walijskiej ;
dyplom Cambridge z metodyki nauczania dorosłych
Diploma in TEFLA; MA in TESOL, Sheffield Hallam University
Wykładowca języka angielskiego.Współpracuje z British Council od 1992 r. Egzaminator egzaminów ustnych Cambridge English: KET,PET,FCE,CAE,CPE oraz BEC. Regional Team Leader, szkolący egzaminatorów ustnych i nadzorujący egzaminy w południowej Polsce.
Christine Frank-Szarecka
Dyplom:

University of Ottawa, Ottawa Ont. Kanada Bakałarz w zakresie Nauk Humanistycznych (angielski, francuski, hiszpański)
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, magister Filologii Angielskiej
Certyfikat TEFL - Teaching English as a Foreign Language
Wykładowca języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu dorosłych i młodzieży oraz przygotowujący do egzaminów Cambridge English FCE, CAE oraz CPE. Edytor języka angielskiego czasopism technicznych i medycznych. Egzaminator egzaminów ustnych Cambridge English: KET,PET,FCE,CAE i CPE.
Katarzyna Wypych
Dyplom:

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie;
tytuł licencjata - Filologia Angielska, Uniwersytet Wrocławski;
magistra -Filologia Angielska, Uniwersytet Łódzki
Od września 2002 roku - nauczyciel młodzieży licealnej oraz lektor jęz. ang. uczący (różnymi metodami) młodzież i dorosłych Od marca 2006 roku - egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Jaworznie. Supervisor egzaminów Cambridge English.
Katarzyna Machura
Dyplom:

licencjata - filologia angielska, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie, filia Uniwersytetu Wrocławskiego
magistra - filologia angielska, Uniwersytet Wrocławski
Podyplomowe Studia Przekładu - Uniwersytet Wrocławski
Wykwalifikowany nauczyciel języka angielskiego od 2006 roku uczący dzieci, młodzież i dorosłych różnymi metodami. Supervisor egzaminów Cambridge English.
Henryka Rabenda
Dyplom:

filologii angielskiej Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej w Lublinie
studia podyplomowe British Studies - Ruskin College, Oxford

Wykładowca języka angielskiego, specjalizujący się w nauczaniu dorosłych i młodzieży. Współpracuje z British Council od 1984 r. Koordynator egzaminów Cambridge od 1996 r. Egzaminator egzaminów ustnych Cambridge English: KET,PET,FCE,CAE,CPE oraz BEC.
Jan Michalewicz
Dyplom:

International Baccalaureate (IB), Wesley College - Melbourne, Australia
Bachelor of Arts, History Major, The University of Melbourne - Melbourne, Australia
CELTA Certification, British Insitute - Kraków, Polska

Wykładowca języka angielskiego specjalizujący się w nauczaniu dorosłych i młodzieży oraz przygotowujący do egzaminów Cambridge English FCE, CAE oraz CPE.