Pre-FCE (Pre-First Certificate in English)

Kurs na poziomie B1/B2 wg. skali Rady Europy.  Osoby kończ±ce ten kurs potrafi± posługiwać się językiem mówionym i pisanym w szerokim zakresie tematów konkretnych oraz abstrakcyjnych z życia codziennego i zawodowego.

Kurs dla osób ś¶redniozaawansowanych, które uczyły się języka angielskiego co najmniej 360 godzin i chc± rozwin±ć ogóln± znajomość języka oraz/lub rozpocz±ć przygotowanie do egzaminu FCE.  Kontynuacja nauki po poizomie Intermediate.

Ilość godzin lekcyjnych: 120 - zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
Lektorzy: polski i native speaker
Cena kursu: 850 zł zł za semestr
Opłata za kurs możliwa w czterech ratach:
- do 15 października
- do 5 grudnia
- do 15 lutego
- do 15 kwietnia
Terminy zajęć:
1 godz: 16:15 lektor 2
4 godz: 16:15 lektor 4
1 godz: 18:00 lektor 2
4 godz: 18:00 lektor 4