Kursy przygotowujące do matury

Kursy przygotowujące do matury na poziomie rozszerzonym.
Zajęcia z lektorem polskim - egzaminatorem matur z języka angielskiego.
Ilość godzin lekcyjnych: 30 - w pierwszym semestrze; drugi semestr - ilość godzin do ustalenia
Lektorzy: polscy
Cena kursu: 450 zł za semestr
Opłata za kurs możliwa w czterech ratach:
- do 15 października
- do 5 grudnia
- do 15 lutego
- do 15 kwietnia
Terminy zajęć:
wtorek godz: 16.15 lektor