Kurs Pre-Intermediate - (Key English Test)

Kurs języka angielskiego na poziomie A2 (wg. skali Rady Europy). Osoby kończ±ce ten kurs potrafi± posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ponadpodstawowym, zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. W ramach kursu możliwo¶ść przygotowania do egzaminu Cambridge English Qualifications na poziomie A2 - KEY (Key English Test).

Kurs dla osób, które maj± za sob± co najmniej 120 godzin nauki języka angielskiego. Kontynuacja nauki po zajęciach na poziomie Elementary.

Ilość godzin lekcyjnych: 120 - - zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
Lektorzy: polscy
Cena kursu: 800 zł zł za semestr
Opłata za kurs możliwa w czterech ratach:
- do 15 października
- do 5 grudnia
- do 15 lutego
- do 15 kwietnia
Terminy zajęć:
1 godz: 18:00 lektor 5
3 godz: 18:00 lektor 4