KURSY WAKACYJNE

Intensywne kursy wakacyjne - wszystkie poziomy !!! Kameralne grupy, miła atmosfera!!!

  • Kursy odświeżaj±ce, konsoliduj±ce umiejętnoś¶ci językowe i przełamuj±ce stres zwi±zany z mówieniem w języku angielskim
  • Kursy bazuj±ce na programach kursów semestralnych
  • Kursy przygotowuj±ce do egzaminów Cambridge English Qualifications
  • Zajęcia indywidualne, grupowe lub grupy na zamówienie

Kurs intensywny

2 tyg. 20 godz. lekcyjnych - 250 zł.(grupy Beginners - Intermediate) - 300 zł (grupy Pre-Fce - CAE)
4 tyg. 40 godz. lekcyjnych - 500 zł.(grupy Beginners - Intermediate) - 600 zł (grupy Pre-Fce - CAE)

Kurs super intensywny

2 tyg. 40 godz. lekcyjnych - 500 zł.(grupy Beginners - Intermediate) - 600 zł (grupy Pre-Fce - CAE)

Terminy do wyboru:
25.06-06.07
09.07-20.07
23.07-03.08
Godziny spotkań oraz inne terminy do ustalenia.

Odliczamy koszt kursu wakacyjnego (do 250,00zł) w dwóch semestrach następnego roku szkolnego od pełnego kursu (120 godz.) bez zniżki.

Dla osób które planuj± rozpocz±ć, kontynuować naukę języka angielskiego. Kursy dla dorosłych, młodzieży a także dzieci od 7 roku życia

1 godz: 16:00 lektor
2 godz: 16:00 lektor
3 godz: 16:00 lektor
4 godz: 16:00 lektor