International English Language Testing System (IELTS)

IELTS jest uznawany przez instytucje edukacyjne, rz±dowe i organizacje zawodowe na całym świecie. Lista instytucji uznaj±cych IELTS dostępna jest na stronie www.ielts.org.

Kurs standardowy - 120 godzin dydaktycznych - 950,00zł
Kurs przyspieszony - 60 godzin dydaktycznych - 600,00zł
Zajęcia indywidualne - ceny za godzinę zegarow± - 70,00zł (lektor polski) - 80,00zł (native speaker)

Kurs przygotowuj±cy do egzaminu IELTS Academic na pzoiomie B2 (5.5-6.5) lub C1 (– 7.0-8.0 punktów)

 

Ilość godzin lekcyjnych: 120 - terminy zajęć do uzgodnienia
Lektorzy: polski i native speaker
Cena kursu: od 450,00zł zł za semestr
Opłata za kurs możliwa w czterech ratach:
- do 15 października
- do 5 grudnia
- do 15 lutego
- do 15 kwietnia
Terminy zajęć: