Intermediate (Preliminary English Test)

Kurs na pzoiomie B1 - według skali Rady Europy. Osoby kończ±ce kurs potrafi± posługiwać się językiem mówionym i pisanym na poziomie ś¶redniozaawansowanym w przewidywalnych sytuacjach. W ramach kursu możliwość przygotowania do egzaminu Cambridge English Qualifications B1- Prelimnary (PET) lub egzaminu gimnazjalnego.

Kurs dla osób ¶redniozaawansowanych, które uczyły się języka angielskiego co najmniej 240 godzin. Kurs przeznaczony dla osób dorosłych lub młodzieży szkolnej/gimnazjalnej/licelanej.

Ilość godzin lekcyjnych: 120 - zajęcia 2 razy w tygodniu po 2 godz. lekcyjne
Lektorzy: polski i native speaker
Cena kursu: 850 zł zł za semestr
Opłata za kurs możliwa w czterech ratach:
- do 15 października
- do 5 grudnia
- do 15 lutego
- do 15 kwietnia
Terminy zajęć:
1 godz: 16:15 lektor 4
3 godz: 16:15 lektor 2
1 godz: 18:00 lektor 4
3 godz: 18:00 lektor 2