CPE - Cambridge English Proficiency

Kurs na poziomie C2 wg. skali Rady Europy.  Osoby uczestnicz±ce w zajęciach na tym poziomie znaj± biegle język angieslki, doskonal±c poszczególne umiejętno¶ci językowe. W ramach kursu przygotowanie do egzaminu Cambridge Qualifications - C2 Proficiency (CPE), który spełnia wymagania językowe stawiane przez anglojęzyczne uniwersytety i instytucje międzynarodowe.

Kurs przeznaczony dla osób posiadaj±cych certyfikat CAE lub biegle posługuj±cych się językiem angielskim.

Ilość godzin lekcyjnych: 120 - zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut
Lektorzy: native speakers
Cena kursu: 1050 zł zł za semestr
Opłata za kurs możliwa w czterech ratach:
- do 15 października
- do 5 grudnia
- do 15 lutego
- do 15 kwietnia
Terminy zajęć:
2 godz: 18:00 lektor 2
4 godz: 18:00 lektor 3