CAE - Cambridge English Advanced

Kurs na poziomie C1 wg skali Rady Europy. Osoby kończ±ce ten kurs mog± przyst±pić do międzynarodowego egzaminu Cambridge Qualifications - C1 Advanced (CAE). CAE to uznawany na całym ś¶wiecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, spełniaj±cy wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.

Kurs dla osób posiadaj±cych certyfikat FCE lub ucz±cych się angielskiego co najmniej 600 godzin. pzreznaczony szczególnie dla kandydatów którzy nie tylko chc± rozwin±ć ogóln± znajomo¶ść języka na poziomie zaawansowanym ale również przygotować się do egzaminu CAE.

Ilość godzin lekcyjnych: 120 - zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 minut
Lektorzy: native speakers
Cena kursu: 1000 zł zł za semestr
Opłata za kurs możliwa w czterech ratach:
- do 15 października
- do 5 grudnia
- do 15 lutego
- do 15 kwietnia
Terminy zajęć:
2 godz: 14:45 lektor 2
4 godz: 14:45 lektor 3
2 godz: 16:15 lektor 2
4 godz: 16:15 lektor 3